STEROWNIK PRĄDU ZGRZEWANIA

Sterownik zgrzewarki wielopunktowej

TYPU 8US8TY

   

                     

 

Sterownik prądu zgrzewania 8US8TY przeznaczony jest do sterowania procesem zgrzewania zgrzewarek trójfazowych oporowych wielopunktowych (zasilania transformatorów zgrzewalniczych).

Zastosowanie może naleźć przy budowie nowych lub modernizacji już istniejących maszyn.

Konstrukcja sterownika 8US8TY składa się z ośmiu niezależnych obwodów sterowania prądem zgrzewania. Każdy obwód zawiera sterownik TE90 firmy Tecna, tyrystor mocy, bezpiecznik szybki oraz pozostałe elementy sterujące

i zabezpieczające.

Sterownik 8US8TY został zaprojektowany do współpracy z transformatorami zgrzewalniczymi typu CNOMO firmy Tecna. Istnieje jednak możliwość podłączenia sterownika do dowolnego typu transformatorów zgrzewalniczych.

Urządzenie umożliwia zgrzewanie równoczesne, sekwencyjne, grupowe lub dowolne ich kombinacje. Dzięki swej elastyczności istnieje możliwość dopasowania urządzenia do praktycznie każdego rodzaju zgrzewarki wielopunktowej o maksymalnej ilości ośmiu transformatorów zgrzewalniczych.

Zastosowanie rodzajów pracy:

·        praca pojedyncza; tryb serwisowy lub manualny w celu dokonywania korekty lub poprawek wybranych punktów

·        praca sekwencyjna; stosowana głównie w celu ograniczenia wymaganej mocy przyłączeniowej kosztem wydajności

·        praca grupowa; kompromis między wydajnością a ograniczeniem mocy przyłączeniowej

·        praca równoczesna; zwiększenie do maksimum wydajności maszyny

·        inne; stosuje się również inne metody (cykle) zgrzewania np. w celu uniknięcia deformacji detali.

Charakterystyka czasowa cyklu zgrzewania:

Szczegółowy opis parametrów układu sterowania TE90 firmy Tecna zawiera instrukcja obsługi układu TE90.

Sterownik 8US8TY został zaprojektowany jako podzespół zgrzewarki wielopunktowej, komunikujący się ze sterownikiem nadrzędnym PLC (automatyką zgrzewarki) za pomocą wejść-wyjść dyskretnych 24VDC. W związku z tym sterowanie elektrozaworami układów dociskowych oraz kontrola ich stanu leży po stronie automatyki zgrzewarki (PLC). Sterownik nadrzędny włącza sygnał startu wybranego(ych) układu(ów) TE90 i oczekuje na  zbocze opadające sygnału zajętości układu(ów). Sygnał zajętości wystawiany jest w momencie inicjacji startu układu i trwa aż do ukończenia procesu zgrzewania. Zbocze opadające sygnału zajętości jest odpowiednikiem sygnału końca zgrzewania w innych typach sterowników.

Sterownik posiada obwody bezpieczeństwa, które należy podłączyć, zgodnie z dołączonym schematem, w obwód centralnego systemu bezpieczeństwa budowanej lub moderni-zowanej zgrzewarki.

Sterownik został wykonany w wersji mocowania naściennego z bocznym przyłączeniem mediów, transformatorów zgrzewalniczych oraz zasilania. W zestawie znajdują się uchwyty montażowe. Istnieje możliwość zamówienia sterownika w wersji wolnostojącej; szafa z cokołem, media wyprowadzone przez przepust dolny.

Sterowniki TE90 posiadają funkcję kompensacji prądu wtórnego. W zestawie ze sterownikiem 8US8TY dostarczono osiem cewek do opcjonalnego włączenia w obwód wtórny.

Wykonujemy na zamówienie dowolne konfiguracje sterowników prądu zgrzewania, np.:

  • 3US9TY dedykowany do grupowego zgrzewania w zgrzewarkach wielopunktowych,
  • 1US1TY dedykowany do remontów zgrzewarek stacjonarnych punkowych lub garbowych.

Wykonujemy także projekty i okablowanie szaf sterowniczych oraz oprogramowanie sterowników PLC dla wszystkich typów zgrzewarek specjalizowanych.

 UWAGI:

  • Oferta dotyczy wykonania sterownika na zamówienie.
  • Czas realizacji oraz szczegółowa specyfikacja techniczna do uzgodnienia!
  • Istnieje możliwość transportu oraz instalacji u klienta.

 

DANE TECHNICZNE STEROWNIKA PRĄDU ZGRZEWANIA 8US8TY

ZASILANIE STEROWNIKA:

Znamionowe napięcie zasilania:

3x400V 50/60Hz

Tolerancja napięcia zasilania:

-20% ¸ +10%

ZNAMIONOWY PRĄD CIĄGŁY STEROWNIKA ZGRZEWANIA:

Znamionowy prąd ciągły tyrystorów:

(8x) 250 [A]

DOPUSZCZALNA TEMPERATURA PRACY:

Temperatura pracy:

273 ¸ 313 [K]

CHŁODZENIE:

Chłodzenie wodne, minimalny przepływ:

4 [l/min]

WYMIARY STEROWNIKA ZGRZEWANIA:

Szerokość:

640 [mm]

Wysokość:

1200 [mm]

Głębokość:

300 [mm]

WAGA

Waga:

około 80 [kg]

STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY:

Stopień ochrony:

IP20 (PN-92/E-08106)

Maksymalna wilgotność względna pracy sterownika 80% przy temp 303K